Home Historia festiwalu

Historia Festiwalu

X KFN

W dniach 15-30 września 2009 roku w województwie świętokrzyskim po raz dziesiąty odbyła się największa impreza promująca naukę, kulturę, sztukę i sport – Kielecki Festiwal Nauki. Wydarzenia festiwalowe, jednoczące społeczności lokalne z naukowcami, twórcami, pokazują jak wygląda ich praca „od kuchni”. W ramach festiwalu swoje pracownie i laboratoria udostępniły uczelnie, prezentując najnowsze osiągnięcia nauki. Instytuty i placówki naukowe, szpitale, muzea, archiwa zaprezentowały swoje wyniki badań, a twórcy i ludzie kultury naszego regionu – własny dorobek.

W ramach jubileuszowego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego w regionie odbyło się 204 prezentacji z dziedziny: biologii, chemii, ekonomii, filozofii, fizyki i astronomii, filologii polskiej i angielskiej, geografii, historii, pedagogiki, psychologii, politologii, sztuk artystycznych, sportu, zarządzania. Prowadzono je w najrozmaitszych formach – począwszy od wykładów, przez warsztaty, dyskusje, prezentacje multimedialne, szkolenia, pikniki, grę terenową, wystawy i wycieczki. Kilka imprez odbyło się w centrum Kielc – na Placu Artystów, pozwoliło to przybliżyć idee festiwalu szerokiemu gronu mieszkańców.

Jak co roku, dużą popularnością cieszyły się wycieczki i pikniki. Przykładem udanych imprez, godzących oczekiwania widzów w różnym wieku, były: wycieczka „Szlakiem Ponurego Piwnika”, „Osobliwości krajoznawcze regionu świętokrzyskiego”, gala „Nauka -Kultura – Sztuka – Sport”, debaty polityczne na temat przyszłości studentów w Kielcach: „Płatna czy niepłatna nauka. Egalitaryzm czy elitaryzm” oraz „Inwestycje w Kielcach”, z udziałem przedstawicieli świata nauki, rady miasta i polityków.

Zaangażowanie młodzieży w wydarzenia festiwalowe jest jednym z podstawowych celów festiwalu. Młodzi ludzie aktywnie włączyli się w prace festiwalowe: przygotowywali prezentacje i dystrybuowali materiały promocyjne, no i oczywiście, stanowili większość grona widzów. Około 60% wszystkich odwiedzających prezentacje stanowili uczniowie świętokrzyskich szkół. Na szczególną uwagę zasługują przygotowane przez młodzież: piknik edukacyjno-historyczny „Wikingowie i Celtowie” oraz gala „Nauka - Kultura – Sztuka – Sport”.

Wszystkie dziedziny nauki były reprezentowane przez co najmniej jednego przedstawiciela ośrodków nauki, takich jak: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zwiększa się liczba pozakieleckich ośrodków aktywnie uczestniczących w działaniach festiwalowych. Do organizacji X KFN włączyły się: Bodzentyn, Busko-Zdrój, Sandomierz, Chęciny, Sędziszów, Zagnańsk.

Prezentacje powstały przy ogromnym zaangażowaniu wielu prezenterów pochodzących z ośrodków spoza regionu świętokrzyskiego: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Politechniki Krakowskiej.

 

Wszystkie prezentacje odznaczały się bardzo bogatą i różnorodną tematyką i wzbudziły ogromne zainteresowanie. W okresie od 15 do 30 września prezentacje X KFN odwiedziło około 30 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W roku 2009 Kielecki Festiwal Nauki zrealizował następujące cele:

Festiwal integruje różne środowiska naukowe i twórców. W przygotowanie prezentacji festiwalowych zaangażowały się wyższe uczelnie, szkoły gimnazjalne, licea, muzea,  organizacje pozarządowe, szpitale. Wzrosła liczba prowadzących, którzy z roku na rok rozszerzają zakres prezentacji oraz uatrakcyjniają ich formę. Niektóre imprezy na stałe wpisały się do kalendarza festiwalowego : te organizowane w Busku-Zdroju, w Chęcinach, w VII LO w Kielcach, pikniki poświęcone historii Wikingów i Celtów, prezentacje organizowane przez nauczycieli z gimnazjum i liceum w Sędziszowie, wycieczki geologiczne organizowane przez Geopark Kielce , prezentacje w Muzeum Narodowym i Muzeum Historii Kielc.

Festiwal stanowi formę zacieśniania więzi pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem biznesu. Przychylność sponsorów lokalnych pozwoliła na zrealizowanie w szerszym zakresie prezentacji festiwalowych. Pozytywnym zjawiskiem jest nawiązanie z częścią sponsorów stałej współpracy w formie pomocy zarówno rzeczowej, organizacyjnej, jak i finansowej. Cieszy fakt, że firmy i instytucje regionu świętokrzyskiego chcą wiązać swój wizerunek ze wspieraniem imprez naukowych, czego dowodem jest współpraca z Wojewodą Świętokrzyskim, Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, Okręgową Spółdzielnią Mleczarska w Opatowie, Naturalną Wodą Źródlaną „Sienkiewicz”, AUTO-SKAR Sp. z o.o. w Kielcach, Burmistrzem Miasta i Gminy w Sędziszowie, Pocztą Polską.

Zacieśnianie współpracy z mediami pozwala na szerszą promocję wydarzeń festiwalowych wśród mieszkańców regionu. W 2009 roku patronat medialny objęły lokalne rozgłośnie radiowe Radio Kielce S.A., Radio Planeta, Radio PLUS oraz TVP Kielce, „Gazeta Wyborcza” i dziennik „Echo Dnia”.

Wydawnictwo pofestiwalowe jest trwałym śladem wydarzeń festiwalowych, formą promocji idei festiwalu wśród mieszkańców, prezenterów oraz sponsorów.

Niniejsza publikacja „X Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje festiwalowe”, zawierająca artykuły z różnych dziedzin nauki, bogato ilustrowana zdjęciami, stanowi dokumentację minionych wydarzeń oraz cenny materiał promocyjny.

 

Głównym organizatorem X Kieleckiego Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prezentacje finansowane były głównie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale wkład finansowy wniosły także: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski i Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol,  AUTO-SKAR Sp. z o.o. .Festiwal powstał także dzięki wsparciu rzeczowemu i organizacyjnemu wielu firm i partnerów, nie tylko z regionu świętokrzyskiego.
Wstęp na wszystkie prezentacje był bezpłatny.

W realizacji przedsięwzięć festiwalowych pomagali sponsorzy, partnerzy medialni. Kolejny raz w ramach festiwalu Stowarzyszenie „KOPIPOL” popularyzowało ideę ochrony praw autorskich, przy pomocy wydawanej publikacji pofestiwalowej. Szczególnie istotne wydaje się nawiązanie współpracy z Konsulatem Zjednoczonych Niemiec, który zadeklarował pomoc w promowaniu idei KFN za granicą.

 

IX KFN
IX Kielecki Festiwal Nauki odbył się w dniach 15-30 września 2008 roku. W trakcie jego trwania odbyło się 288 spośród 296 zaplanowanych prezentacji na terenie całego regionu świętokrzyskiego.
Od kilku lat coraz intensywniej w festiwalu biorą udział ośrodki pozakieleckie. Szczególnie aktywnie włączają się placówki w Busku-Zdroju, Sędziszowie i Sandomierzu.

Prezentacje festiwalowe miały charakter imprez otwartych organizowanych zarówno w salach wykładowych jak i na wolnym powietrzu. W 2008 roku zorganizowane przedsięwzięcia festiwalowe obejmowały tematykę propagującą zarówno nauki ścisłe jak i humanistyczne. Festiwal wzbogaciły również prezentacje sztuki m.in. wystawy prac plastycznych ,konkursy recytatorskie, wokalne, pokazy taneczne, czy filmowe.

 

Więcej…

 

VIII KFN

 

W dniach 15-30 września 2007 roku odbył się VIII Kielecki Festiwal Nauki. Organizatorem festiwalu była największa w województwie uczelnia – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współorganizatorami były inne uczelnie wyższe (Wyższa Szkoła Umiejętności, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sandomierzu), licea, szkoły podstawowe (np.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziszowie, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego), urzędy (np.: Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój), muzea (Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach), Archiwum Państwowe.

Więcej…

 

VII KFN

 

W dniach 15-30 września 2006 roku odbył się VII Kielecki Festiwal Nauki. Jak co roku organizatorem festiwalu była największa w województwie uczelnia - Akademia Świętokrzyska. Współorganizatorami były inne uczelnie wyższe (Wyższa Szkoła Umiejętności, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sandomierzu), licea, szkoły podstawowe (np.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziszowie, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego), urzędy (Urząd Wojewódzki w Kielcach), muzea (Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach), Archiwum Kieleckie.

Zmieniony (wtorek, 08 września 2009 14:02)

Więcej…

 

VI KFN


VI Kielecki Festiwal Nauki jest kolejną edycją przedsięwzięcia promującego dorobek kulturowy i naukowy naszego regionu. Założeniem Festiwalu jest prezentacja nauki nie w ciasnych salach wykładowych, lecz wszystkim mieszkańcom, a w szczególności młodzieży. W czasie trwania Festiwalu można zobaczyć pracę naukowców niejako „od kuchni”, a także zamknięte zazwyczaj laboratoria naukowe są dostępne dla widzów.
W tym roku Festiwal odbył się między 17-25 września. Prezentacje festiwalowe odbywały się przez 9 dni, w tym 17 września w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Nauki,  oraz 23 września w  dniu prezentacji festiwalowych w całej Europie (European Researchers’ Night).

Zmieniony (czwartek, 06 sierpnia 2009 14:08)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama