Home

Festiwal Nauki w szkołach przy ulicy Kościuszki w Sędziszowie

Zaczęło się we wtorek 22 września. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 (Anna Ciosek, Monika Dudzińska i Mariola Zielińska – Baran) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie (Grażyna Grochowina) we współpracy z organizatorami X Kieleckiego Festiwalu Nauki – pracownikami Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Kielcach przygotowały warsztaty i doświadczenia z aktywnym uczestnictwem widzów. Podczas prezentacji zatytułowanej „Lanie wody” uczestnicy zostali wprowadzeni w świat wody w atrakcyjny sposób, odbiegający od schematu zwykłych lekcji.

 

Uczestnicy mogli zapoznać się z planszami, wykresami i opisami dotyczącymi wody, jej zastosowania, występowania, budowy, obiegu itp. Ta część prezentacji obfitowała w sugestywne rekwizyty i eksponaty (wiadra wody, rośliny, owoce, kości zwierzęce, preparaty naukowe).  Później uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia pokazujące właściwości wody (m. in. napięcie powierzchniowe, ph, rozpuszczalność substancji, plazmolizę). Następnie woda przedstawiona została ze strony matematycznej i fizycznej. Uczestnicy poznali wynalazki Archimedesa. Zastosowanie właściwości fizycznych wody śledzono na przykładzie okrętów podwodnych. Uczestnicy zobaczyli jak samodzielnie można wykonać model takiego okrętu w domu. Następnie nauczycielka historii opowiedziała o początkach różnych cywilizacji związanych z wielkimi rzekami i o znaczeniu wody w Biblii. Kolejny etap spotkania to występowanie wody w literaturze, sztuce i języku. Uczestnicy m. in. rozwiązywali rebusy i poznawali znaczenie przysłów i powiedzeń z wodą w treści. Jak w poprzednim roku na festiwalu promowano picie wody, dlatego została przygotowana Pijalnia wód. Można było skosztować wód stołowych, źródlanych, mineralnych i leczniczych. Podczas degustacji chętni uczestnicy mogli powalczyć o nagrody chwaląc się wiadomościami zdobytymi na pokazie. Prezentacji festiwalowej towarzyszyła muzyka relaksacyjna bogata w odgłosy natury - dźwięki wodospadu, strumienia, deszczu. Każdy, kto odwiedził prezentację, został poczęstowany tradycyjną festiwalową krówką.

Po zakończeniu zajęć w głównej sali uczestnicy byli zapraszani do pracowni komputerowej gdzie odbywały się zajęcia multimedialne, których głównym elementem była prezentacja "Woda w życiu człowieka i dawniej, i dziś".

Spotkania zakończyło przygotowane przez Bożenę Barchanowską przedstawienie pt. „O rybaku i złotej rybce” w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej.

 

24 września 2009r. w Sędziszowie odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez nauczycielki z Gimnazjum (Beata Jach, Marta Malanowicz) i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie (Monika Dudzińska). W ramach X Kieleckiego Festiwalu Nauki młodzież uczestniczyła w debacie poświęconej popularyzowaniu wiedzy na temat krwiodawstwa i transplantacji tkanek i narządów. Prezentacja festiwalowa była odpowiedzią na apel Wojewody Świętokrzyskiego pani Bożentyny Pałki-Koruby, która 10 lutego 2009r. w Kielcach rozpoczęła kampanię społeczną promującą transplantologię - "Przeszczep to drugie życie".

 

Hasło X Kieleckiego Festiwalu Nauki dla gimnazjum „Podziel się życiem, to nic nie kosztuje”.

Po przywitaniu uczestników i gości przez Pana dyrektora Stanisława Macha, głos zabrał pan Jerzy Pyrek Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego Do Spraw Osób Niepełnosprawnych i zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Nerek "Sztuczna Nerka”. Wykład poparty był prezentacją multimedialną. Omówione tu zostały aspekty prawne i moralne dotyczące transplantacji narządów w Polsce.

Następnie głos zabrała pani doktor Katarzyna Lewińska – kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie. Przedstawiła medyczny aspekt transplantologii i opowiedziała o tym, kiedy medycyna określa prawdziwą śmierć człowieka. Według polskiego prawa, osoba zmarła może być uważana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu. Jeśli zmarły pozostawił pisemny zapis dotyczący jego woli odnośnie pobierania narządów po śmierci, lekarze bez zastrzeżeń respektują jego decyzję.

Kolejne słowa do młodzieży skierowała pani doktor Beata Machczyńska-Dziwisz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Przedstawiła uczniom ideę honorowego krwiodawstwa. W swoim wystąpieniu powiedziała m in., że krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Pani doktor jednocześnie sprawowała opiekę medyczną nad dawcami oddającymi honorowo krew podczas akcji zorganizowanej również w tym dniu na terenie szkoły.

Ksiądz Michał Wojda, zwrócił uwagę na wielką potrzebę niesienia pomocy innym poprzez – między innymi – wyrażanie zgody na wykorzystanie narządów po swojej śmierci do przeszczepów. Podkreślał fakt, że o ile nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy jego życie na ziemi się skończy, o tyle każdy już teraz może tę wolę wyrazić, po to by darować to życie potrzebującym.

Każdy uczestnik spotkania, po jego zakończeniu, otrzymał ulotki o transplantologii, honorowym oddawaniu krwi, słodką festiwalowa krówkę oraz pamiątkowy długopis.

Ideą zorganizowanego spotkania było zwrócenie uwagi, że transplantacja narządów jest często jedyną szansą na uratowanie zdrowia i życia. Chcieliśmy przekonać uczestników, że problem transplantacji narządów może dotyczyć każdego z nas, a wszelkie próby jego rozwiązania nie będą możliwe bez społecznej akceptacji i zrozumienia. Młodzież gimnazjum była również świadkiem honorowego oddania krwi. Podczas akcji pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zebrali ponad 21 litrów krwi.

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w dniu 24 września 2009r. oddali krew, a także tym, którzy wyrazili taką chęć, jednak z przyczyn niezależnych od nich samych oddać krwi nie mogli.

 

Oto lista osób, które oddały krew w czasie naszej akcji:

 

Justyna Wojtanowska, Ryszard Jupowicz, Mirosław Prusicki, Mariusz Wachowicz, Arnold Boryka, Marcin Ślęzak, Michał Kidawa, Tomasz Skiba, Bożena Barchanowska, Piotr Górski, Michał Muster, Arkadiusz Wasilewski, Artur Tkaczyk, Zbigniew Trela, Adrian Szymczyk, Włodzimierz Białas, Norbert Zdański, Janusz Kasperek, Piotr Brzóska, Jacek Cetera, Janusz Wójciak, Grzegorz Kwiecień, Andrzej Woźniak, Mariusz Selega, Przemysław Wójcicki, Piotr Chaczyk, Magdalena Kowal, Przemysław Siwiec, Jarosław Stoksik, Adrian Foremnik, Aleksandra Gajos, Iwona Kwiecień, Sebastian Szota, Ewelina Misiowska, Radosław Tomczyk, Michał Tabur, Dariusz Tarapacz, Artur Baran, Radosław Szota, Tomasz Ślusarek, Tomasz Kwiecień, Zbigniew Turos, Artur Kaliński, Konrad Ruszkiewicz, Robert Żak, Przemysław Gaworek, Tomasz Dudziński.

 
Reklama
Reklama
Reklama