Home Historia festiwalu IX KFN

IX KFN
IX Kielecki Festiwal Nauki odbył się w dniach 15-30 września 2008 roku. W trakcie jego trwania odbyło się 288 spośród 296 zaplanowanych prezentacji na terenie całego regionu świętokrzyskiego.
Od kilku lat coraz intensywniej w festiwalu biorą udział ośrodki pozakieleckie. Szczególnie aktywnie włączają się placówki w Busku-Zdroju, Sędziszowie i Sandomierzu.

Prezentacje festiwalowe miały charakter imprez otwartych organizowanych zarówno w salach wykładowych jak i na wolnym powietrzu. W 2008 roku zorganizowane przedsięwzięcia festiwalowe obejmowały tematykę propagującą zarówno nauki ścisłe jak i humanistyczne. Festiwal wzbogaciły również prezentacje sztuki m.in. wystawy prac plastycznych ,konkursy recytatorskie, wokalne, pokazy taneczne, czy filmowe.

 


Tabela 1.  Liczba odbytych prezentacji w poszczególnych ośrodkach regionu

Miejsce odbywania się prezentacji

Liczba prezentacji festiwalowych

Kielce

205

Sandomierz

10

Busko-Zdrój

32

Chęciny

3

Sędziszów

3

Bęczków

2

Cudzynowice

7

Golejów koło Staszowa

1

Dobrzączka koło Chęcin

3

Ostrów

10

Pałęgi

1

Pińczów

1

Wiśniówka

1

Zagnańsk

1

Ćmińsk

1

Bieliny

7

 

 

 

Wstęp na wszystkie prezentacje był bezpłatny.

 

Wśród 288 prezentacji, które odbyły się w ramach IX Kieleckiego Festiwalu Nauki na szczególną uwagę zasługują:

 

 • Piknik edukacyjno-historyczny „Wikingowie i Celtowie” przygotowany przez Klub Historyczny "HIRD" – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego (20.09.)
 • GalaKultura - Sztuka – Sport” zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach (28.09.)
 • „Lippy and Messy” czyli angielski dla najmłodszych – warsztaty zorganizowane przez Telewizję Polską S.A., Szkołę Języka Angielskiego Gama-Bell (25.09.)
 • „Magiczne miejsca - Święty Krzyż” - plener plastyczny zorganizowany przez Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach (19.09.)
 • Wycieczka do Ptasiego Azylu, oraz wykład na temat: „Tajemnice życia ptaków” zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom w Ostrowie oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa (30.09.)
 • „Masz wiadomość” – komunikacja od mowy do Internetu – warsztaty zorganizowane przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Sędziszowie (24.09.)
 • „Ponury, Nurt i Szary, to polskiej partyzantki filary - pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” wycieczka historyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie” (19.09.)
 • „Kraina Legend Świętokrzyskich” – gra terenowa zorganizowana przez UJK i Muzeum Narodowe w Kielcach (15.09.)
 • „Osobliwości krajoznawczo-turystyczne Regionu Świętokrzyskiego” - wycieczka po regionie świętokrzyskim zorganizowana przez Instytut Geografii UJK w Kielcach (25.09.)
 • Warsztaty graficzne zorganizowane przez Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach (16,17,28.09.)
 • „Niebo nad Kielcami”, pokazy zorganizowane przez Obserwatorium UJK, (24.09.)
 • „Pokaz tańca z ogniem” zorganizowany przez Grupę Twórczą Kreatura  (15,26.09.)
 • III Piknik Geologiczny zorganizowany przez Urząd Gminy w Mniowie (15.09.)
 • „Metody matematyczne jako wspólny sens w naukach pedagogicznych, medycznych i nie tylko...” konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach, UJK w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (29.09.)
 • „Moje miasto mnie kręci i ja kręcę moje miasto – czyli o roli telewizji lokalnej w życiu regionu” – pokaz filmowy zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach (25.09.)
 • „Cashflow” – gra dydaktyczna zorganizowana przez Klub Sukcesu BEST.PL (28.09.)
 • „Malowanie na całego”- happening malarski zorganizowany na rynku Sandomierza przez stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” (19.09.)
 • „Problem autocenzury w środkach społecznego przekazu” – konferencja zorganizowana przez KUL (23.09).
 • „Edukacja dla przyszłości” – konsultacje i warsztaty zorganizowane przez Biuro Poselskie Janusza Onyszkiewicza ( cyklicznie - w trakcie całego festiwalu)
 • „Warsztat garncarski wraz z prezentacją technik produkcji” – pokazy zorganizowane przez garncarza - Jana Armańskiego (28.09).

 

W IX KFN w prezentacjach festiwalowych dominowały wykłady (59 prezentacje), warsztaty (62 prezentacji), konferencje (51 prezentacji), pokazy multimedialne (43 prezentacji). Podczas Festiwalu odbyły się również kursy (15), wycieczki (11), pokazy (8), konkursy (7 prezentacji), dyskusje panelowe (6), wystawy (4), gry dydaktyczne i terenowe (4), prelekcje (4), debaty (3), happeningi (2), lekcje festiwalowe (2), koncerty (1), programy artystyczne (2), piknik (2), konsultacje (1), poradnictwo specjalistyczne (1).

 

 

Organizacja Festiwalu Nauki była możliwa głównie dzięki dofinansowaniu  otrzymanemu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność wspomagającą badania.

 

W 2009 roku zaplanowano wydanie publikacji pofestiwalowej zawierającej opis prezentacji IX KFN. Będzie ona trwałym śladem wydarzeń festiwalowych.

 

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama