Home Historia festiwalu VIII KFN

VIII KFN

 

W dniach 15-30 września 2007 roku odbył się VIII Kielecki Festiwal Nauki. Organizatorem festiwalu była największa w województwie uczelnia – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współorganizatorami były inne uczelnie wyższe (Wyższa Szkoła Umiejętności, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sandomierzu), licea, szkoły podstawowe (np.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziszowie, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego), urzędy (np.: Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój), muzea (Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach), Archiwum Państwowe.Łącznie w dniach 15-30 września 2007 roku odbyło się 231 prezentacji festiwalowych, zarówno w Kielcach, jak i pięciu innych ośrodkach regionu: Busku-Zdroju, Sandomierzu, Chęcinach, Starachowicach, Sędziszowie, Staszowie. Corocznie zwiększa się liczba pozakieleckich placówek aktywnie włączających się w działania festiwalowe. W 2007 roku wydarzenia festiwalowe obejrzało około 30 tys. widzów.

Celem festiwalu była promocja nauki i edukacji dla szerokiego kręgu odbiorców, wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Prezentacje festiwalowe odbywały się przez 14 dni i miały charakter imprez otwartych organizowanych w salach wykładowych jak również na wolnym powietrzu. W czasie Festiwalu można było zobaczyć prace naukowców i nauczycieli niejako "od kuchni" a także zamknięte zazwyczaj laboratoria naukowe, które zostały udostępnione dla widzów. Prezentacje odbywały się także 16 września w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Nauki. W czasie trwania Festiwalu społeczeństwo województwa świętokrzyskiego miało szansę wzięcia udziału w szeregu imprez kulturalno-oświatowych regionu świętokrzyskiego. Tematyka imprez najczęściej dotyczyła pogłębienia wiedzy z zakresu historii, języka polskiego, integracji europejskiej, fizyki, astronomii, biologii i medycyny, psychologii, matematyki, orientalistyki, filologii angielskiej, socjologii, sztuk pięknych (wystaw prac - rysunku, grafiki, malarstwa), reklamy i przedsiębiorczości.

Zaangażowanie młodzieży w wydarzenia festiwalowe było jednym z podstawowych celów festiwalu. Młodzież aktywnie włączyła się w prace festiwalowe: przygotowywała prezentacje, projektowała i dystrybuowała materiały promocyjne, stanowiła znaczne grono widzów. W tym roku na szczególną uwagę zasługują trzy przygotowane przez młodzież prezentacje: piknik edukacyjno-historyczny "Wikingowie i Celtowie", i Kurs pierwszej pomocy (organizowany przez Grupę Ratownictwa FRAKTAL).

Około 60% wszystkich odwiedzających prezentacje stanowią uczniowie świętokrzyskich szkół.

Coraz efektywniej imprezy festiwalowe docierają do masowego odbiorcy. W 2007 roku imprezy odbyły się na Placu Artystów w Kielcach. Taki dobór miejsca prezentacji pozwala przybliżać idee festiwalu szerokiemu gronu mieszkańców. Jak co roku, dużą popularnością cieszyły się imprezy w plenerze: wycieczki oraz piknik. Przykładem udanej imprezy plenerowej - umiejętnie godzącej oczekiwania różnych grup widzów - były wycieczka do Muzeum Orła Białego, wycieczka do Zakonu Cystersów w Wąchocku, wycieczka śladami polskich świętych oraz do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom w Ostrowie (Tajemnice życia ptaków).

Festiwal integruje różne środowiska naukowe i twórców. W przygotowanie prezentacji festiwalowych zaangażowały się wyższe uczelnie, szkoły gimnazjalne, licea, muzea, fundacje, organizacje pozarządowe, szpitale. Wzrosła liczba stałych prezenterów, którzy z roku na rok rozszerzają zakres prezentacji oraz uatrakcyjniają ich formę prowadzenia. Przykładem imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza są prezentacje w Busku-Zdroju, pikniki poświęcone historii Wikingów i Celtów, prezentacje w Muzeum Narodowym.

Festiwal stanowił formę zacieśniania więzi pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem biznesu. Przychylność sponsorów lokalnych pozwoliła na zrealizowanie w szerszym zakresie prezentacji festiwalowych. Pozytywnym zjawiskiem jest nawiązanie z częścią sponsorów stałej współpracy w formie pomocy rzeczowej lub finansowej. Cieszy fakt, że firmy regionu świętokrzyskiego chcą wiązać swój wizerunek ze wspomaganiem imprez naukowych. Warto zaznaczyć, że zróżnicowanie zakresu tematycznego imprez festiwalu pozwala na pozyskiwanie sponsorów zainteresowanych promocją w ramach danego, wybranego wydarzenia festiwalowego. Przykładem może być współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Biurem Regionalnym Janusza Onyszkiewicza.

Zacieśnianie współpracy z mediami pozwala na szerszą promocję wydarzeń festiwalowych wśród mieszkańców regionu. W 2007 patronat medialny objęła lokalna rozgłośnia radiowa Radio Planeta oraz Gazeta Wyborcza - dodatek lokalny. Informacje o VIII Kieleckim Festiwalu Nauki ukazały się również w Regionalnej Telewizji Polskiej oraz w I Programie Polskiego Radia.

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama