Home Historia festiwalu VII KFN

VII KFN

 

W dniach 15-30 września 2006 roku odbył się VII Kielecki Festiwal Nauki. Jak co roku organizatorem festiwalu była największa w województwie uczelnia - Akademia Świętokrzyska. Współorganizatorami były inne uczelnie wyższe (Wyższa Szkoła Umiejętności, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sandomierzu), licea, szkoły podstawowe (np.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sędziszowie, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego), urzędy (Urząd Wojewódzki w Kielcach), muzea (Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach), Archiwum Kieleckie.

W ramach Festiwalu wystąpiło 197 prezenterów, którzy zorganizowali 167 prezentacji, w tym między innymi:

 

 • liczba wykładów: 66
 • liczba pokazów multimedialnych: 27
 • liczba warsztatów: 21
 • liczba konferencji: 8
 • liczba wystaw: 8
 • liczba imprez na wolnym powietrzu (miasteczko "Ja pomagam): 7 razy
 • liczba konkursów: 6
 • liczba wycieczek: 5
 • liczba pikników: 1
 • liczba kiermaszy: 1
 • liczba pogadanek: 1


Celem festiwalu była promocja nauki i edukacji dla szerokiego kręgu odbiorców, wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Prezentacje festiwalowe odbywały się przez 14 dni i miały charakter imprez otwartych organizowanych w salach wykładowych jak również na wolnym powietrzu. W czasie Festiwalu można było zobaczyć prace naukowców i nauczycieli niejako "od kuchni" a także zamknięte zazwyczaj laboratoria naukowe, które zostały udostępnione dla widzów. Prezentacje odbywały się w szczególnych dniach: 17 września w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Nauki oraz 23 września w dniu prezentacji festiwalowych w całej Europie (European Researchers' Night). W czasie trwania Festiwalu społeczeństwo województwa świętokrzyskiego miało szansę wzięcia udziału w szeregu imprez kulturalno-oświatowych regionu świętokrzyskiego. Tematyka imprez najczęściej dotyczyła pogłębienia wiedzy z zakresu historii, języka polskiego, integracji europejskiej, fizyki, astronomii, biologii i profilaktyki leczenia raka, psychologii, matematyki, orientalistyki, filologii angielskiej, socjologii, wystaw prac - rysunku, grafiki, malarstwa, postaci historycznych, reklamy i przedsiębiorczości.

VII Kielecki Festiwal Nauki służył przybliżeniu dorobku naukowego regionu społeczności lokalnej. Łącznie w dniach 15-30 września 2006 roku odbyło się ponad 197 prezentacji festiwalowych, zarówno w Kielcach, jak i pięciu innych ośrodkach regionu: Busku-Zdroju, Sandomierzu, Chęcinach, Chmielniku, Starachowice. Corocznie zwiększa się liczba pozakieleckich placówek aktywnie włączających się w działania festiwalowe. W 2005 roku wydarzenia festiwalowe obejrzało ponad 30 tys. widzów.

Zaangażowanie młodzieży w wydarzenia festiwalowe było jednym z podstawowych celów festiwalu. Młodzież aktywnie włączyła się w prace festiwalowe: przygotowywała prezentacje, projektowała i dystrybuowała materiały promocyjne, stanowiła znaczne grono widzów. Na szczególną uwagę zasługują dwie przygotowane przez młodzież prezentacje: piknik historyczno-edukacyjny "Wikingowie i Celtowie" oraz warsztaty przeprowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie, Miasteczko Ratownictwa "Ja pomagam" organizowane przez organizacje pozarządowe "FRAKTAL". Również plakat festiwalu został opracowany w drodze konkursu prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach. Około 60% wszystkich odwiedzających prezentacje stanowią uczniowie świętokrzyskich szkół.

Coraz efektywniej imprezy festiwalowe docierają do masowego odbiorcy. W 2006 roku siedem imprez odbyło się w parku im. Stanisława Staszica w Kielcach. Taki dobór miejsca prezentacji pozwala przybliżać idee festiwalu szerokiemu gronu mieszkańców. Jak co roku, dużą popularnością cieszyły się imprezy w plenerze: wycieczki oraz pikniki. Przykładem udanej imprezy plenerowej - umiejętnie godzącej oczekiwania różnych grup widzów - były wycieczki krajoznawcze po regionie Ponidzia oraz do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom w Ostrowie (Tajemnice życia ptaków). Wycieczka do kamieniołomu w Małogoszczy pt.: "Życie wyszło z wody - wycieczka" - organizowana przez GEOPARK. Zorganizowana już po raz drugi Kawiarenka Naukowa oraz Miasteczko "Ja pomagam" jest także przykładem "wyjścia" prezentacji festiwalowych z murów uczelni czy szkół.

Festiwal integruje różne środowiska naukowe i twórców. W przygotowanie prezentacji festiwalowych zaangażowały się szkoły gimnazjalne, licea, muzea, fundacje, organizacje pozarządowe, szpitale. Wzrosła liczba stałych prezenterów, którzy z roku na rok rozszerzają zakres prezentacji oraz uatrakcyjniają ich formę prowadzenia. Przykładem imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza są prezentacje w Busku-Zdroju, pikniki poświęcone historii Wikingów i Celtów, prezentacje w Muzeum Narodowym oraz Archiwum Państwowym w Kielcach.

Włączenie VII Kieleckiego Festiwalu Nauki w III Ogólnopolski Dzień Nauki oraz European Researchers' Night pozwoliło na szerszą promocję imprez festiwalowych. Dzień rozpoczęcia VI KFN - 17 września - był okazją do promocji lokalnych imprez na tle wydarzeń Ogólnopolskiego Dnia Nauki. 17-go września w regionie świętokrzyskim. W 2006 roku, po raz pierwszy w Europie, obchodzono "europejską noc badaczy" European Researchers' Night. Również VII KFN został wpisany w ten program promocji europejskiego dorobku naukowego.

VII Kielecki Festiwal Nauki organizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wkładu własnego Akademii Świętokrzyskiej i innych uczelni, a także instytucji współrealizujących Festiwal - środki te jednak nie są wystarczające stąd wkład sponsorów, który wspomaga realizację rosnącego z roku na rok przedsięwzięcia. Na koszty organizacji festiwalu składają się koszty przygotowania prezentacji oraz koszty promocji festiwalu (np. druk plakatów czy ulotek z programem).

Festiwal stanowił formę zacieśniania więzi pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem biznesu. Przychylność sponsorów lokalnych pozwoliła na zrealizowanie w szerszym zakresie prezentacji festiwalowych. Pozytywnym zjawiskiem jest nawiązanie z częścią sponsorów stałej współpracy w formie pomocy rzeczowej lub finansowej. Cieszy fakt, że firmy regionu świętokrzyskiego chcą wiązać swój wizerunek ze wspomaganiem imprez naukowych. Warto zaznaczyć, że zróżnicowanie zakresu tematycznego imprez festiwalu pozwala na pozyskiwanie sponsorów zainteresowanych promocją w ramach danego, wybranego wydarzenia festiwalowego. Przykładem może być współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, TEB Edukacja, Biurem Regionalnym Janusza Onyszkiewicza.

Zacieśnianie współpracy z mediami pozwala na szerszą promocję wydarzeń festiwalowych wśród mieszkańców regionu. W 2006 patronat medialny objęła lokalna rozgłośnia radiowa Radio Planeta, TVP 3, Radio Plus, Radio TAK, Gazeta Wyborcza - dodatek lokalny oraz Echo Dnia. Informacje o VII Kieleckim Festiwalu Nauki ukazały się również w Regionalnej Telewizji Polskiej oraz w I Programie Polskiego Radia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama