Home Historia festiwalu V KFN

V KFN

V Kielecki Festiwal Nauki odbył się w dniach 16 - 26 września 2004r. Termin ten wynikał z możliwości wykorzystania laboratoriów i pracowni uczelni, oraz kalendarza Święta Kielc. Organizatorzy wybrali czas najdogodniejszy dla młodzieży szkolnej - początek roku szkolnego wiążący się z organizacją wycieczek edukacyjnych. Termin ten jest też odpowiedni dla pracowników nauki, którzy w tym czasie nie mają jeszcze obowiązków dydaktycznych. W tym czasie możliwym było wykorzystanie do pokazów festiwalowych sal Kieleckiego Centrum Kultury,  Domu Środowisk Twórczych, Wojewódzkiego Domu Kultury i Teatru im. Stefana Żeromskiego.

Tylko sześć prezentacji odbyło się poza zaplanowanym terminem. 12 września odbyło się pięć prezentacji na terenie Skansenu Tokarnia pokazujących dawne technologie obróbki i przetwarzania drewna. Natomiast 14 września członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego poprowadzili wykład rozpoczynający cykl „Spotkań z numizmatyką” dla uczniów szkół średnich.

Czas trwania festiwalu wynikał z dużej liczby zgłoszonych imprez oraz możliwości autorów prezentacji. Zaplanowanych i przygotowanych zostało 238 prezentacji. Największą część prezentacji przygotowały kieleckie uczelnie, wśród których prym wiodła Akademia Świętokrzyska z ponad 50 tematami. Najchętnej odwiedzane były warsztaty fizyczne, obserwatorium astronomiczne, lapidarium skał polodowcowych, warsztaty ceramiczne, wikliniarskie i graficzne oraz cykl poświęcony problemom i profilaktyce uzależnień połączony z poradami prozdrowotnymi zrealizowany przez Instytut Kształcenia Medycznego. Bogatą tematykę zagadnień technicznych zaofiarowała chętnym Politechnika Świętokrzyska. Wśród nich niegasnącą popularnością cieszą się pokazy cięcia laserowego, warsztaty optyczne oraz ciekawostki i nowinki informatyczne. WSU przygotowało bardzo ciekawe warsztaty „Kolekcjonerzy dyplomów czy wizjonerzy przyszłości?” uzupełnienie dla nich stanowiły warsztaty „Ego-co to takiego? Kim jestem? Jak siebie spostrzegam i oceniam?”, które odbyły się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

Ciekawą tematykę, co poświadcza duża frekwencja, włączyły do Festiwalu palcówki naukowe i instytucje współorganizujące. Przygotowane przez nich prezentacje to między innymi:

  • wystawa pt. „Aurum znaczy złoto” zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny,

  • pokazy dawnych metod obróbki drewna i garncarstwa ludowego połączone z wystawą przedstawiającą obiekty budownictwa dworskiego   przygotowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej;

  • ciekawostki dotyczące prac konserwacyjnych, wyposażenia, osoby fundatora Pałacu Biskupów Krakowskich przedstawione przez pracowników Muzeum Narodowego  w Kielcach;

  • historia rozwoju przestrzennego i zabudowy Kielc przygotowana przez Archiwum Państwowe w formie wykładu połączonego z prezentacją dokumentacji w postaci archiwalnych map i zdjęć, wystawiono również prace uczestników młodzieżowego konkursu „Historia mojej dzielnicy – osiedla”, przybliżające historię widzianą oczami młodych pokoleń wyszukaną w domowych zbiorach pamiątek;

  • problemy psychiki człowieka dorastającego poruszane podczas dyskusji terapeutów Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji z uczestnikami spotkań Kawiarenki Naukowej,

  • funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, rodzin z problemami, dzieci z domów dziecka i palcówek opiekuńczych, formy pomocy, tworzenie systemu opieki podczas kilkunastu spotkań przedstawił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

  • aspekty prawne i moralne HIV i AIDS, problem zatruć i zakażeń zaprezentowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

  • warsztaty dotyczące mniejszości narodowych, praw kobiet i dzieci, tolerancji przygotowali w bardzo atrakcyjnej formie członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WARIANT.

 
Reklama
Reklama
Reklama