Home Rada Programowa XIII KFN

 

Rada Programowa XIII Kieleckiego Festiwalu Nauki

 

prof. dr hab. Marek Przeniosło – Prorektor ds. nauki UJK


Szymon Mazurkiewicz – Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego


Janusz Knap – Dyrektor Wzgórza Zamkowego


dr Robert Kotowski – Dyrektor Muzeum Narodowego


Stanisław Wróbel – Redaktor Naczelny Echa DNIA


Marek Mikos – Dyrektor OTV Kielce


Jarosław Kusto – Prezes Zarządu Polskiego Radia Kielce


Magdalena Kusztal – Dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury


Aleksandra Woźniak – Dyrektor Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego


Piotr Lisiecki – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego


dr Joanna Rogalska – Dyrektor KFN

 
Reklama
Reklama
Reklama