Home

Kielecki Festiwal Nauki

Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku.


Rozwój regionalny a ekorozwój. Przedsiębiorczość a kultura organizacyjna.


Rozwój regionalny i lokalny opiera się współcześnie przede wszystkim na poszanowaniu środowiska naturalnego, czego wyrazem jest ekorozwój zwany także zrównoważonym rozwojem. Istotnym elementem pobudzania aktywności społeczno-gospodarczej regionu, powiatu, gminy jest przedsiębiorczość. Dynamizuje ona rozwój w dobie gospodarki konkurencyjnej i zglobalizowanej. Jednym z elementów kształtowania rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego jest kultura organizacyjna jej władzy publicznej. Stwarza ona podstawy do formowania postaw przedsiębiorczych. Ekorozwój stwarza podstawy bycia przedsiębiorczym i prorozwojowym oraz jego wdrożenie do organizacji odbywa się przez kulturę organizacyjną. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) oznacza prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie.1

Więcej…

 

Zabawki wykorzystujące technologię odczytu fal mózgowych EEG

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania różnego rodzaju imprezami gdzie przewodnią rolę pełni nauka, a ściślej mówiąc odkrywanie jej tajemnic poprzez eksperymentowanie  przeprowadzanie doświadczeń i różnego rodzaju prezentacji.
Głównym zadaniem takich imprez oprócz oczywiście wspaniałej zabawy jest wzbudzenie u dzieci zainteresowania nauką, poprzez interaktywną zabawę mogą zrozumieć i zapoznać się z zasadami działania skomplikowanych zabawek, odkrywać zasady fizyki, chemii, biologii poznawać nasz świat i zjawiska nim rządzące.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama